Heterostructure Boosts a Noble-metal-free Oxygen-evolving Electrocatalyst - ExploTec

Heterostructure Boosts a Noble-metal-free Oxygen-evolving Electrocatalyst in Acid

heterostructure-boosts-a-noble-metal-free-oxygen-evolving-electrocatalyst-in-acid

Heterostructure Boosts a Noble-metal-free Oxygen-evolving Electrocatalyst in Acid

Energy Environ. Sci., 2024, Accepted Manuscript
DOI: 10.1039/D4EE00189C, Paper
Jian Wang, Yunze Zhang, Ying Wang, Junsic Cho, Ting-Shan Chan, Yang Ha, Shu-Chih Haw, Cheng-Wei Kao, Ziyi Wang, Jia Lei, Min Ju, Jiayi Tang, Tong Liu, Siyuan Zhao, Yawen Dai, Aleksandra Wanda Baron-Wiechec, Fu-Rong Chen, Wen-Xiong Wang, Chang Hyuck Choi, Zongping Shao, Meng Ni
Developing noble metal-free electrocatalysts (NMFEs) for oxygen evolution reaction (OER) is tremendously challenging in acid. Despite extensive research efforts, few reported NMFEs can compete with Ru/Ir oxides for acidic OER….
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
No Comments

Post a Comment